Kommunikationskoncept

Vad är det? Och hur används de?

  En rapport om kommunikationskoncept och hur man bygger en stark varumärkesstrategi, våren 2021.

Edenvik Strategic Communication har under våren 2021 genomfört en undersökning för att se hur olika aktörer ser på begreppet kommunikationskoncept. 

Undersökningen omfattar ett 50-tal intervjuer med deltagare från Skandinavien, Kanada och USA.

När vi bestämde oss för att genomföra en undersökning om kommunikationskoncept så var det framförallt tre saker vi ville ha svar på: 

  • Vad är ett kommunikationskoncept? Vi på Edenvik har vår bild av vad ett kommunikationskoncept är, men hur ser andra på det? Vad vi tar för givet kanske inte alls är självklart. 
  • Vad ser man som de största fördelarna och utmaningarna med ett kommunikationskoncept? Är det främst något som berör varumärket externt eller är det också viktigt internt? Vilka egenskaper behöver man fokusera på när man bygger en stark varumärkesstrategi?
  • Vilka utmaningar har man ställts inför när man arbetat med kommunikationskoncept? Vad har man lärt sig och vad är värt att fundera över?

Vi intervjuade ett femtiotal personer i olika ledande befattningar med kundkontakt; allt ifrån företagsledning, marknad & sälj, HR och ekonomi/finans. Eftersom vi även har verksamhet i Nordamerika så ville vi samtidigt se om det finns några skillnader i synen på kommunikationskoncept, och i så fall på vilket sätt det skiljer sig åt mot i Sverige. Därför har vi bjudit in ett antal deltagare verksamma i Skandinavien, Kanada och USA.

Den kvalitativa undersökningen följdes av en kvantitativ undersökning via e-post, som ett komplement till intervjuerna.

Förhoppningsvis får du vissa insikter genom att se hur andra tänker och resonerar, det har i vilket fall öppnat ögonen för oss och gett nya insikter. Det viktigaste har inte varit att få en korrekt statistisk analys, utan istället att få en uppfattning om vilka tankar som finns kring begreppet kommunikationskoncept. Vi hoppas att det även kan vara till hjälp för dig.

Vad är då ett kommunikationskoncept?

Ja, vad är ett kommunikationskoncept egentligen? En sak är klar: Det finns väldigt många åsikter om det. Man kan konstatera att det finns inte bara ett sätt att se på det, det finns väldigt många. 

När vi sammanställt svaren om hur man ser på kommunikationskoncept så har vi delat in dem i dels tre motsatser som vi kallar Opposites Attract, dels sex områden vi kallar The Palette. Det är inte vattentäta skott mellan dem, det finns många kopplingar däremellan, men det visar på mönster kring hur man resonerar. 

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Björn Melin

Strateg & Kundansvarig

bjorn.melin@edenvik.se

Daniel Edenvik

VD

daniel.edenvik@edenvik.se