Vill du skapa ökad samsyn och stolthet internt?

Ett kommunikationskoncept kan vara lösningen.

Många företag och organisationer strävar efter att få en mer värderingsdriven kultur. Ett sätt att skapa samsyn kring vilka man är och hur man agerar – så att man känner en stolthet för verksamheten.

Vi har genomfört en undersökning kring hur andra tänker kring kommunikationskoncept och där talar man bland annat om hur de kan bidra till ökad samsyn och stolthet. Så här säger några av deltagarna:

”Ett kommunikationskoncept säkerställer att alla vet vilka vi är.”

”Det är tråden som håller ihop allt.”

”Om det blir en del av företagskulturen så blir det en enorm styrka och fördel!”

”Viktigt för den interna kommunikationen för att engagera de anställda.”

”Det hjälper dig attrahera bättre medarbetare.”

Vill du läsa hela vår rapport ”Kommunikationskoncept – vad är det egentligen? Och hur används de?”.

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Björn Melin

Strateg & Kundansvarig

bjorn.melin@edenvik.se

Daniel Edenvik

VD

daniel.edenvik@edenvik.se