Vi hjälper företag att utvecklas

Sedan 1989 har vi arbetat i och tillsammans med stora och komplexa organisationer, såväl börsnoterade internationella företag som kommuner och myndigheter.

Vi hjälper företag och organisationer att förändras och påverka med hjälp av strategisk kommunikation. Vi vill vara med och utveckla organisationer genom att förstå deras kärna, mål och syfte för att leverera Starka koncept som engagerar människor — på riktigt.

Utforska nya vägar

Nyckeln till att lyckas bygga starka företag och varumärken är att förstå sin målgrupp på djupet. Hur tar de sina beslut? Vad och vem får dem att agera? När är de beredda att handla?

Edenvik lyssnar noggrant och gräver djupt för att förstå målgruppens drivkrafter. Vilket ger beslutsunderlag för att sjösätta en tydlig kommunikationsstrategi som ökar värdet på ert erbjudande. Vad vi kallar ett Starkt koncept

Vad vi erbjuder

Strategiskt stöd

Genom att utgå från företagets strategi och affärsplan ser vi vilka områden som, med hjälp av en tydligare kommunikation, kan förändras och utvecklas snabbare. Vi används ofta som stöd för affärsledningen för att bidra med ett kommunikationsperspektiv.

Starka koncept

Med ett Starkt koncept i centrum, en röd tråd för kommunikationen, kan man arbeta effektivare och det blir tydligt vad som går i linje med strategin.
Genom att vrida och vända på konceptet över tid, men ändå behålla kärnan, får man en långsiktig ackumulerad effekt och en immateriell tillgång som konkurrenterna inte kan kopiera.

Outsourcing

Komplexiteten och kraven på marknadsfunktionen ökar, med kanaler som till exempel sociala medier, intranät, webb och nyhetsbrev som kräver allt mer innehåll för att leva. Dessutom ökar kraven på hastighet i genomförande, vilket ytterligare ökar pressen.
Fler och fler av våra uppdragsgivare har upptäckt att vi kan erbjuda en outsourcing eller förlängning av marknadsfunktionen, där vi går in och tar ett del- eller totalansvar. Ett sätt för dem att få tillgång till fler kompetenser utan att öka kostnaderna. Vill du veta mer om hur det fungerar, kontakta Daniel Edenvik för en förutsättningslös diskussion.

Struktur skapar utrymme för goda idéer

Edenvik har en tydlig idé om hur vi arbetar för att utveckla Starka koncept. Vi kallar det Märkesled – vilket är en trygghet för både oss och våra uppdragsgivare. Det blir lättare att se vart man är på väg när det finns en modell för att arbeta långsiktigt med kommunikationen. Både strategiskt och i genomförande.

Märkesled stöder bättre idéer

Märkesled är grunden i vår verksamhet och vårt erbjudande. I Märkesled läggs plattformen för effektiv strategisk kommunikation. Vi ser till att få in den kunskap vi behöver för att förstå var företaget/varumärket är på väg och hur kunden tänker. En tydlig cyklisk process i 7 steg som fungerar för såväl det lokala som det globala företaget – och leder till lösningar som skapar förändring och utveckling. De är i korta drag:

Märkesposition: Ger en nulägesanalys av var verksamheten står idag ur ett kommunikationsperspektiv.

Märkesnavigation: Varför är man där man är? Om verksamheten har några år på nacken så är det viktigt att förstå vad som har tagit den till dagens position. Vad sitter i väggarna? Vad har varit lyckat? Vad vill man helst glömma?

Märkeskurs: Kommunikation utan målsättningar är närmast meningslös. Vilka är affärsmålen och hur kan kommunikation bidra till att nå dem effektivare? Vi vill förstå både de lång- och de kortsiktiga målen för att kunna ge relevanta råd och förslag.

Märkeskaraktär: Hur vill verksamheten uppfattas? Vilka signaler vill vi skicka ut? Vad vill vi fylla vårt varumärke med? I Märkeskaraktären beskrivs varumärket i en kärnfull formulering som kan förstås både internt och externt.

Märkeskoncept: Vi tar fram förslag på hur man ska kommunicera, både visuellt och i vilken tonalitet man talar med marknaden. Med grund i Märkeskaraktären. Vi ger förslag i form av ett smörgåsbord av idéer för allt ifrån digitala och traditionella kampanjer, sociala media, aktiviteter och events – ja, de sätt som vi tror ger bäst genomslag för att nå de mål man satt upp. Vi ger även förslag hur budgetar kan fördelas för att få mesta möjlig resultat över tid.

Märkesregatta: Med godkänt förslag av Märkeskoncept är det dags att rulla upp ärmarna och börja det dagliga arbetet. Det sker i det vi kallar Märkesregatta, där vi ser till att leverera en jämn, hög nivå enligt de budgetar och tidsplaner som är överenskomna.

Märkeslogg: Tillsammans går vi med överenskommen regelbundenhet igenom hur vi når våra mål. Vad har varit lyckat och vad kan förbättras? Har något förändrats sedan senast? Ett bra sätt att ha en löpande översyn av arbetet för att undvika slentrian.

Hela eller valda delar? Märkesled skräddarsys efter era behov.

Den kompletta processen av Märkesled bygger på ett strategiskt kommunikationsarbete, som innefattar Positionering, Branding, Kultur, Employer Branding och Kampanjer & aktiviteter. Vi har workshops med ledningsgrupp – och allt ifrån regioner och affärsområden till nyckelpersoner.

Men ibland är behoven mer specifika, därför kan Märkesled genomföras med speciellt fokus på Positionering, Branding, Kultur, Employer Branding eller Kampanjer & Aktiviteter. Det kan vara ett bra sätt att lösa frågor som är mer akuta eller tydligt avgränsade till vissa frågor, än att direkt arbeta igenom hela Märkesled

Några av de företag vi jobbar med

Vi vill gärna veta hur ni ser på kommunikation och vilka utmaningar ni har.