Vill du skapa ökad kännedom om företaget?

Ett kommunikationskoncept kan vara lösningen.

Kännedom är en viktig faktor för alla företag. När man pratar om kännedom så tänker man gärna först på att ”alla vet vad det är”. Det kan vara relevant, beroende på vad man säljer. Men om man säger att kännedom är en viktig faktor för alla företag så behöver man specificera lite noggrannare vad man menar – nämligen kännedom i sin målgrupp. Är man känd hos kunder och beslutsfattare så är det en fördel, oavsett vilken bransch det är.

I vår undersökning ”Kommunikationskoncept – vad är det egentligen? Och hur används de?” berättar ett antal beslutsfattare hur de ser kommunikationskoncept som ett strategiskt verktyg för att nå sina mål. Där kan kännedom vara en viktig parameter för att bygga förtroende och öka försäljning. Så här säger några av deltagarna:

”Det ger ett gemensamt språk och det blir enklare att sätta rätt mål och forma kommunikation.”

”Blir en sammanhållen bild både internt och externt vilket bidrar till en tydlig identitet – vilket i sin tur ger en ökad konkurrenskraft. Det ger relevans i innehåll och skapar engagemang.”

”Idag pratar man om att ta fram en kompass istället för att rita en karta. Riktning är viktigare än detaljstyrning.”

Vill du läsa hela vår rapport ”Kommunikationskoncept – vad är det egentligen? Och hur används de?”.

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Björn Melin

Strateg & Kundansvarig

bjorn.melin@edenvik.se

Daniel Edenvik

VD

daniel.edenvik@edenvik.se