Vill du öka försäljningen?

Ett kommunikationskoncept kan vara lösningen.

Det kan tyckas vara en banal fråga – vilket företag vill inte öka sin försäljning? Men är man beredd att använda de verktyg som kan bidra? Ofta premieras kortsiktiga försäljningsaktiviteter – vilket inte behöver vara fel – men den långsiktiga inriktningen blir fladdrig. Det är lätt att falla för grupptryck och bli en vindflöjel, vilket riskerar ge en sämre långsiktig försäljningsutveckling.
I vår undersökning ”Kommunikationskoncept – vad är det egentligen? Och hur används de?” berättar ett antal beslutsfattare hur de ser kommunikationskoncept som en grund för ett utvecklat säljarbete. Det blir säljmotorn som integreras i alla led och processer ger säljarbetet en tydlig riktning. Det säkerställer att teamet drar åt samma håll och har aktuell kunskap om var man befinner sig i säljprocessen, på så vis undviks onödiga misstag och dubbelarbete. Så här säger några av deltagarna i undersökningen:

”Kommunikationskonceptet ger en styrka mot kunder, leverantörer och intressenter. Handlar i princip om att berätta för olika intressenter. Mer en tanke vad jag vill uppnå. Ett uttryck för att påvisa att man är en seriös aktör och ett medel för att locka till sig kunder.”

”Det ökar försäljningen och gör oss mer effektiva.”

”Från sälj till marknadsföring; initiala kontakter till presale; kontrakt och implementering. Ett kommunikationskoncept omfattar alla delar, det är vårt sätt att hantera varje steg i processen.”

”Vi måste ha en regelbunden kommunikation annars tappar vi kunderna.”

Vill du läsa hela vår rapport ”Kommunikationskoncept – vad är det egentligen? Och hur används de?”.

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Björn Melin

Strateg & Kundansvarig

bjorn.melin@edenvik.se

Daniel Edenvik

VD

daniel.edenvik@edenvik.se