Varför är de modiga en minoritet?

Varför är mod en så ovanlig egenskap? Åtminstone om man med mod menar att våga gå emot det förväntade, att bryta mot konventioner och att riskera något för egen del för att vinna något större.

I de flesta företag och organisationer finns det en inbyggd ”elasticitet” som binder ihop, inte bara handlingar, men också tankemönster och strukturer. En elasticitet som förhåller sig ungefär som ytspänning i vatten. Ytspänningen är den kraft som finns mellan molekyler i gränsen mellan vätska och gas, som till exempel i en vattenyta där skräddarna kan springa runt på vattnet utan att sjunka. Eller vattendroppar som håller formen utan att rinna ut – tack vare ytspänningen.

I företagets ytspänning innebär det att det är ett sätt att upprätthålla en gemenskap. Man riskerar inte att gemenskapen spricker och ”rinner ut”. Om man behåller ytspänningen är man tryggt på den säkra sidan.

Men om en skräddare skulle få för sig att undersöka botten på dammen, då måste ytspänningen krossas. Det är naturligtvis en stor risk, men också enda sättet att verkligen få veta hur det ser ut.

Företags ytspänning har många fördelar. Det förhindrar att man utsätter sig för onödiga risker, det ser till att man har sitt på det torra och det skapar en vi-känsla där man enas kring vad man gör, hur man beter sig och vad man anser är rätt – och vad som är fel.

Få gillar risker – och vi vill passa in

Nackdelen är att det befäster likformighet och riskminimering. Vilket gör att ribban för att prova nya saker blir så mycket högre och att man om man misslyckas bestraffas hårdare eftersom man avvikit från normen. Ju längre en verksamhet existerat och ju mer den har vuxit till sig, desto större är sannolikheten att en riskminimeringskultur förstärks.

Erfarenheten är att ju längre organisationen existerat och ju mer den expanderat, desto mer befolkas den av tjänstemän, administratörer och branschexperter. Där tjänstemän och administratör lär sig det interna politiska spelet för att maximera sin egen karriär, och där branschexperter vill vara just experter på det som redan finns i branschen. Man bygger upp system och processer, som på många sätt kan vara bra för den dagliga verksamheten, men som på sikt bidrar till en kultur där man straffas om man gör fel. Och att pröva nytt kan gå fel – men det kan också vara där man hittar nästa stora framgångssprång. Som någon sa: Förändring leder inte alltid till utveckling, men utveckling kräver förändring.

Att attrahera nytänkare, entreprenörer och gränsöverskridare är svårt eftersom det inte finns vare sig kultur eller struktur för att ta hand om deras kompetens. Samtidigt har det i många styrelserum vuxit fram en uppfattning om att vägen till lönsamhet handlar om effektivisering och att skära kostnader. Risken med att sitta nöjd och koncentrera sig på effektiviseringar av produktionen och finslipningar av processer är välkänd. Facit, Kodak, Xerox… Listan på företag som fastnat i sin egen framgång är lång. Att tappa förmågan till nytänkande och värdeskapande blir förödande.

Vad gör din organisation för att behålla de modiga?