Vad tycker kunderna om ert varumärke?

Konsekventa, duktiga, otydliga, svåra att få tag på eller servicefokuserade. Runt ert varumärke finns det många, både bra och dåliga åsikter och tankar. Tyvärr är det väldigt sällan åsikterna når de som verkligen behöver dom – ni.

 Vi vet att om man vill skapa framgångsrik kommunikation och bygga varumärken som påverkar människor måste man förstå sin målgrupp på djupet. Man måste gå på djupet och ställa de rätta frågorna, som till och med kan vara jobbiga, för att verkligen förstå målgruppens drivkrafter.