Beslutfattandets psykologi med Richard Wahlund

Varje dag fattar vi tusentals stora och små beslut; sitta, stå, delta, köpa, avstå, luncha asiatiskt eller franskt osv. Frågeställningen är om vi fattar beslut baserat på vår egen slutledning eller låter oss påverkas i större utsträckning än vad vi själva tror.

Richard Wahlund som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm besökte Edenvik i början på maj och förklarade teorier bakom vårt beslutsfattande och hur vi låter oss påverkas av små enkla medel som ordval, visuella intryck och jämförelser.

En mycket intressant föreläsning som bland annat gav oss insikter kring hur vi förhåller oss till vinster, förluster samt skuldaversion och innehavseffekten.

Förhållningen till vinst och förlust kan enkelt uttryckas med att vi drabbas hårdare av förluster än känner glädje för vinster. Det är med andra ord mer effektfullt att prata om vilka förluster som kan drabba din motpart snarare än de vinster som din motpart kan uppnå. Ex. ”Bara två kvar”, pris i relation till volym istället för värde, du vet vad du har medan en förändring kan medföra förluster.

Professor Wahlunds visdomsord vid förhandlingar:
Förlusttänkande – ”Varje eftergift som du gör är en förlust för ditt företag.”
Vinsttänkande – ”Varje eftergift som din motpart gör är en vinst för ditt företag.”