Views 2

Den kompletta processen av Märkesled bygger på ett strategiskt kommunikationsarbete, som innefattar Positionering, Branding, Kultur, Employer Branding och Kampanjer & aktiviteter. Vi har workshops med ledningsgrupp – och allt ifrån regioner och affärsområden till nyckelpersoner.

Men ibland är behoven mer specifika, därför kan Märkesled genomföras med speciellt fokus på Positionering, Branding, Kultur, Employer Branding eller Kampanjer & Aktiviteter. Det kan vara ett bra sätt att lösa frågor som är mer akuta eller tydligt avgränsade till vissa frågor, än att direkt arbeta igenom hela Märkesled

Färdigheter

Upplagt på

17 oktober, 2019