CASE

Uppdragsgivare

Ecrucial

Projekt

Lansering nytt varumärke

Affärskritiska IT-konsulter

Ecrucial Consulting Group fd. Ecru Consulting är verksam inom IT-branschen och agerar konsult för några av Sveriges största bolag och mindre nystartade techbolag. Konsultrollerna som erbjuds sträcker sig från utvecklare till ledare. Ecrucials situation avundas av många bolag, då man har svårt att leverera konsulttimmar i samma takt som det efterfrågas. Ecrucials utmaning handlar primärt om att bli ett mer attraktivt bolag som lockar till sig talanger.

Insikt
Ecrucial är en arbetsplats som måste upplevas. Anställningsfrekvensen är hög när en rekryt deltagit på ett event hos Ecrucial, man upplever en extraordinär kompetens och familjär tillvara. Historiskt sett har inte varumärket Ecru använts i större omfattning av konsulterna som föredragit att presentera sig med; namn, roll och uppdragsgivare.
"

Vi valde att presentera ett helt nytt bolagsnamn, Ecrucial, i syfte att skapa ett attraktivt varumärke med ambition att öka den interna associationsgraden likväl som ett spännande bolag att söka sig till. Varumärket tar fasta på de historiska namnet (Ecru) men inkluderar betydelsen av att vara affärskritisk (crucial).
Vi valde även att ta fasta på de interna värdeorden; passion, genomförande och kunskap. Orden fick liv och innebörd med syfte att forma den interna kulturen.

Implementering

Namnbytet togs emot med stort internt jubel och en vilja att promota namnet. I skrivande stund pågår arbetet med att etablera varumärket på marknaden och lyfta fram interna kulturbärare som i sin tur ska bidra till stolthet inom organisationen och ett ökat söktryck.