CASE

Uppdragsgivare

Colly Components

Projekt

Varumärkeskoncept

Kvalitet med kunskap

Colly Components är etablerade sedan mitten på 50-talet och är experter på framför allt olika typer av fästelement för industrin. Idag arbetar man på den nordiska marknaden.

Colly Components står stadigt i en tradition av att erbjuda marknaden några av de bästa leverantörerna i sitt segment. Men man nöjer sig inte med att leverera kvalitetsprodukter. Det blir allt tydligare att det som driver Colly Components affärer är när man bidrar till att lösa problem. När den unika kompetens och erfarenhet man byggt upp under decennier får komma till sin rätt och kasta ljus över kniviga frågeställningar.

Traditionellt har man erbjudit tekniker och produktionsavdelningar specialistkompetens inom Colly Components teknikområden som ett komplement till den huvudsakliga försäljningen. Det är en central förmåga som är avgörande för framtida affärer. Men i dagens uppskruvade samhälle räcker inte det. Konkurrensen är knivskarp och effektiva inköpsorganisationer vrider gärna åt tumskruvarna. Därför måste Colly Components hela tiden bevisa värdet av sin existens. Ett värde som inte endast består i helhetslösningar med kvalitetskomponenter utan också måste byggas kring varumärket Colly Components – och som även ska stå för god ekonomi.

Rätt komponenter och lösningar till rätt kostnad är budskapet marknaden ska förknippa med Colly Components. Där Colly Components måste slåss för att produktionsavdelningen även fortsättningsvis ska se Colly Components som den ledande kvalitetsleverantören som man alltid kan fråga till råds, och där ekonomi/inköp ska förstå att rätt kvalitet lönar sig när produktionsprocessen kan effektiviseras, serviceorganisationens belastning minskar och deras varumärke stärks med mindre fel i produkterna.

"

Vi har hjälpt Colly Components att formulera sin roll på marknaden och skapa marknadsföring som hjälper dem i inriktningen av verksamheten och blir ett stöd i olika affärsbeslut. 

Kvalitet är ett svårt ord. Väldigt många vill förknippas med det, men Colly Components har fog för sitt påstående. Man har alltid valt att arbeta med utvalda leverantörer med ett kvalitetsinnehåll. Det är den enskilt viktigaste egenskapen i Colly Components framgångsrecept.

Men endast ”statisk” produktkvalitet har ett begränsat värde. Att, som Colly Components, kunna öka värdet på erbjudandet med en specialistkunskap är något väldigt många företag söker och ser ett stort värde i. Ordet ”med” kan verka obetydligt. Men det gör en stor skillnad mot till exempel ”och”. Det innebär att det hänger ihop. Kunskapen får man på köpet när man köper kvalitet från Colly Components. Det är en integrerad del av erbjudandet.

Colly Components – Kvalitet med kunskap.

Löpande uppdrag

Arbetet med Colly Components har pågått under många år med målsättning att positionera bolaget som nordens mest kompetenta partner för tillverkande industri. Uppdraget för Colly Components kan delas upp i två delar som avser varumärkesutveckling och löpande kommunikationsansvar.