Vi hjälper företag att utvecklas

Kul att du såg vår annons – en helt analog lösning utan någon spårning! Nu hoppas vi att budskapet på denna sida är tillräckligt intressant för att du ska vilja skicka ett mail till oss. 

Edenvik hjälper företag och organisationer att förändras och påverka med hjälp av strategisk kommunikation. Vi vill vara med och utveckla organisationer genom att förstå deras kärna, mål och syfte för att leverera Starka koncept som engagerar människor — på riktigt.

Så istället för digitala kakor hoppas vi nu att du vill ses på riktigt, diskutera marknadsföring och bli bjuden på en riktig kaka!

Struktur skapar utrymme för goda idéer

Edenvik har en tydlig idé om hur vi arbetar för att utveckla Starka koncept. Vi kallar det Märkesled – vilket är en trygghet för både oss och våra uppdragsgivare. Det blir lättare att se vart man är på väg när det finns en modell för att arbeta långsiktigt med kommunikationen. Både strategiskt och i genomförande.

Märkesled stöder bättre idéer

Märkesled är grunden i vår verksamhet och vårt erbjudande. I Märkesled läggs plattformen för effektiv strategisk kommunikation. Vi ser till att få in den kunskap vi behöver för att förstå var företaget/varumärket är på väg och hur kunden tänker. En tydlig cyklisk process i 7 steg som fungerar för såväl det lokala som det globala företaget – och leder till lösningar som skapar förändring och utveckling. De är i korta drag:

Märkesposition: Ger en nulägesanalys av var verksamheten står idag ur ett kommunikationsperspektiv.

Märkesnavigation: Varför är man där man är? Om verksamheten har några år på nacken så är det viktigt att förstå vad som har tagit den till dagens position. Vad sitter i väggarna? Vad har varit lyckat? Vad vill man helst glömma?

Märkeskurs: Kommunikation utan målsättningar är närmast meningslös. Vilka är affärsmålen och hur kan kommunikation bidra till att nå dem effektivare? Vi vill förstå både de lång- och de kortsiktiga målen för att kunna ge relevanta råd och förslag.

Märkeskaraktär: Hur vill verksamheten uppfattas? Vilka signaler vill vi skicka ut? Vad vill vi fylla vårt varumärke med? I Märkeskaraktären beskrivs varumärket i en kärnfull formulering som kan förstås både internt och externt.

Märkeskoncept: Vi tar fram förslag på hur man ska kommunicera, både visuellt och i vilken tonalitet man talar med marknaden. Med grund i Märkeskaraktären. Vi ger förslag i form av ett smörgåsbord av idéer för allt ifrån digitala och traditionella kampanjer, sociala media, aktiviteter och events – ja, de sätt som vi tror ger bäst genomslag för att nå de mål man satt upp. Vi ger även förslag hur budgetar kan fördelas för att få mesta möjlig resultat över tid.

Märkesregatta: Med godkänt förslag av Märkeskoncept är det dags att rulla upp ärmarna och börja det dagliga arbetet. Det sker i det vi kallar Märkesregatta, där vi ser till att leverera en jämn, hög nivå enligt de budgetar och tidsplaner som är överenskomna.

Märkeslogg: Tillsammans går vi med överenskommen regelbundenhet igenom hur vi når våra mål. Vad har varit lyckat och vad kan förbättras? Har något förändrats sedan senast? Ett bra sätt att ha en löpande översyn av arbetet för att undvika slentrian.

Visst låter det spännande?

Nu vill vi höra med era mål och utmaningar. Kontakta oss så sätter vi igång!

Daniel Edenvik

VD

daniel.edenvik@edenvik.se

Björn Melin

Strateg & Kundansvarig

bjorn.melin@edenvik.se