Gästbloggare: Stefan Nilsson

När allt är upp och ner

Var ska man börja? Corona och pandemi har påverkat oss alla enormt mycket. Och vart är vi på väg? Kommer ekonomin att återhämta sig eller kommer vi hamna i en stor depression? Hur kommer vi att må eller ha vår lifestyle? Kommer vi gilla rött eller beige.

Som trendspanare är jag enormt ödmjuk inför de här stora förändringarna. Jag får en massa frågor om världen. Allt från hur våra städer kommer utvecklas till hur våra resvanor kommer att förändras. Men det är nästan omöjligt att sia om framtiden. Kommer vaccinet i början av 2021? Kommer det funka? Kommer det en andra våg? Kommer det nya virus?

Efter sex månader med covid-19 finns det få vetenskapliga undersökningar som belyser hur våra liv förändras. Det finns en massa tyckare som tror att de har koll men väldigt få vetenskapliga undersökningar. En av de första som har gjorts handlar om att arbeta hemma. Den rapporterades i Vetenskapsradion den 28 augusti. Drygt 4 600 personer i Europa har svarat på en enkät om att arbeta hemma. Det finns diskussioner om hur representativt urvalet är men det är i alla fall vetenskapligt och ”på riktigt”.

Utifrån den här undersökningen kan vi konstatera några positiva iakttagelser. Bland fördelarna med att arbeta hemma svarar man att det är en mysigare miljö (till skillnad från det vanliga kontoret), det är skönt att slippa pendla, det är färre långa möten, enklare att fokusera och det känns som att ingen övervakar ens arbete. På den negativa sidan kan man läsa ut att det blir en social isolering, att man känner sig bunden till datorn, att det inte är ergonomiskt, att man blir mer störd (av familjemedlemmar) och att målen blir mer otydliga. 

Nå. Undersökningen kanske bekräftade några av våra gissningar. Men det som är intressant är att detta är en av få vetenskapliga undersökningar om vårt nya liv i skuggan av pandemin. Utifrån det här resultatet kan vi sen spekulera till exempel hur vi ska arbeta hemma. Kanske ska man lägga på ett filter med vetenskapliga teorier? Vetenskapsradion rekommenderade att titta på arbetslivsteorin ”Self Determination Theory”. Den konstaterar att vi har tre universella behov. Vi vill känna oss kompetenta (vara duktiga på jobbet), vara autonoma (bestämma själv) och ha en tillhörighet.

Så, med statistik om hur vi uppfattar situationen att arbeta hemma, och sen med en teori om hur man funkar bäst kan vi gissa att vi ganska snart kommer behöva hitta former för hur man ökar känslan av tillhörighet och interaktionen mellan arbetskamrater. Slutsatsen bör alltså bli att de sociala individerna på arbetsplatsen blir viktigare. Och nu med belägg.

Om Stefan Nilsson

Stefan Nilsson är Sveriges mest mediala trendexpert och återkommer regelbundet i TV, radio och tidningar. Konstant på resande fot spanar han efter nya företeelser och fenomen inom inredning, design, mode, mat och annat som vi drömmer om.

Följ gärna Stefan på @trendstefan och läs hans inspirerande blogg.