Dags för nya fikavanor när cookies försvinner

De flesta vet nog vad cookies är och deras funktion, men för de som inte vet så kommer här en förklaring. Det är en liten textfil som webbplatser placerar på besökarnas dator för att kunna koppla besök till besökaren. First-party cookies exempelvis innehåller händelser man har gjort på webbplatsen, som t.ex. produkter man lägger i en kundkorg. Detta innebär att en besökare kan ta sig till en hemsida och lägga produkter i en varukorg, för att sedan dagar efter besöket ha dom kvar i varukorgen.

Cookies gör det inte bara lättare för användarna utan också för annonsörer när de analyserar vem besökarna är. Den stora “snackisen” inom annonsvärden har en tid varit döden på third-party cookies, som utgör information som sparas på användarnas dator från externa källor, och inte ens egna hemsida. Flera annonsnätverk använder detta för att gruppera användare och deras beteende på webben. Eftersom denna försvinner helt nu kommer de inte kunna följa besökarnas resa från hemsida till hemsida. Detta kan leda till att kommunikationen inte bli lika träffsäker då man inte kommer kunna gruppera intressenter på samma sätt, eftersom identifieringen försämras och att man inte kan samla den datan själv.
Som ett alternativ till cookies kommer Google erbjuda FLoC (Federated Learning of Cohorts), vilket är en form av grupperingar av användare som delar samma sajtvanor. Detta gör det möjligt att fortsätta med riktad annonsering utan stöd av third-party cookies. Detta bidrar dock till att Google får ännu mer makt inom datainsamling, vilket kan vara en av anledningarna till att Chrome blockerar third-party cookies. Man kan anta att tjänsten kommer vara dyr och att många mindre företag inte kommer att ha råd.

Vilka följder tror vi att detta har?

Det är sannolikt att vi går tillbaka några år i vår kommunikation då marknadsföringen inte var lika anpassat till mottagaren. Risken finns då att många annonsörer kommer tänka kvantitet med ett ökat antal annonser och publicera så mycket annonser som möjligt med hoppet att det lockar någon. Kommunikationen kommer säkerligen vara bredare för att de ska passa så många som möjligt.

Vi på Edenvik drivs av kreativ kommunikation och anser att ett starkt varumärke med rätt budskap kommer vara avgörande för denna förändring. Det gäller att sticka ut från mängden med ett kreativt och relevant budskap och bidra med värde till mottagarna. En kampanj som uppmuntrar besökarna att ta sig till en hemsida kräver att upplevelsen blir så smidig som möjligt för att besökare inte ska lämna. Den egna datainsamlingen borde få ett större fokus och en optimerad hemsida kommer bli ett större krav. First-party cookies kommer fortsätta, vilket möjliggör datainsamling på egna kanaler, men om Google väljer att följa trenden som exempelvis Apple har gjort med kortare livslängd på dessa cookies blir beteendemönster över tid svårt. Inloggningsmiljöer är en lösning på det problemet, vilket innebär att koppla ett ID till en besökare när den är inloggad för att analysera dens användande. Retargeting via mejl blir därmed möjligt. Lojalitet från kund är ett KPI som blir viktigare och vet man vad som bidrar till det är man på rätt väg.

Det är en spännande tid vi har framför oss med mycket omställningar för många, vilket kommer att ställa helt nya krav på dig som marknadsförare. 

Har du frågor om analys eller bara vill snacka kommunikation, kontakta gärna oss!

Snabb fakta

FLoC = “typpersoner” som delar samma intressen och rörelsemönster. Istället för att browsern ser dig som användare ser den din användning av webben.

First-party cookies = En fil sparas av webbplatsen du är på med information om ditt rörelsemönster, hur du kom in på sidan och vad du gör där. Detta är främst för att besökaren ska få en så bra upplevelse som möjligt med t.ex. tidigare sedda produkter eller varukorgar som behåller produkter man lägger där, men också för att marknadsförare ska kunna bygga en uppfattning hur besöken ser ut så man kan optimera hemsidan.

Third-party cookies = En fil från en annan aktör än den hemsida du är på som lagrar information om dig. Det kan vara annonsörer som vill se hur du går från hemsida till hemsida eller vill annonsera till dig på andra platser på webben utifrån dina intressen.