Integritetspolicy

Edenvik Reklambyrå AB värnar om din personliga integritet och arbetar aktivt med hantering av dina personuppgifter vid samtycke. Vi efterlever rådande lagstiftning och förklarar i denna policy hur vi samlar in, hanterar och bearbetar personuppgifter. Vi upplyser även om dina rättigheter och hur du går tillväga för att återkalla ditt samtycke.

Varför och hur Edenvik använder dina personuppgifter?
Edenvik använder dina personuppgifter på följande sätt:

När du deltar i ett event eller kampanj använder vi de kontaktuppgifter du försett oss med för att kommunicera information om våra tjänster, evenemang och för andra marknadsföringsändamål. Förutsatt att du gett oss samtycke. Du kan välja att ta tillbaka ditt samtycke när du än vill.

Om du kontaktar oss om ett potentiellt eller pågående uppdrag använder vi dina personuppgifter, för att kunna svara eller bemöta din förfrågan.

Vi kan komma att använda personuppgifter om hur du tar del av våra webb-tjänster, case och ”white papers” för att förbättra användarupplevelsen och hjälpa oss att diagnostisera problem med teknik och service samt administrera vår webbplats.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
Edenvik ansvarar för behandling av dina personuppgifter när du lämnar personuppgifter på www.edenvik.se eller mailar uppgifter på domänen @edenvik.se.

Vilka personuppgifter Edenvik samlar in och när?
Personlig information är sådant som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.

Edenvik tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Edenvik sparar personlig information såsom namn, e-mailadress, telefonnummer, organisationsnummer och annan information som frivilligt lämnats av användaren.

Edenvik använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.

Edenvik säljer inte informationen till någon tredje part.

Information om cookies
Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies.

Acceptera eller vägra cookies
Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben kunna utnyttjas till fullo.

Vad är en cookie och vad används den till?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts.

Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Skydd och behandling av dina personuppgifter
Vi använder en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter. Alla personuppgifter lagras på en server i Sverige.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter
Du har rätt att begära: (i) tillgång till dina personuppgifter, (ii) en elektroniskt kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet); (iii) korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga; eller (iv) radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter eller åberopa någon av dina andra rättigheter, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

Uppdatering av integritetspolicy
Edenvik kan när som helst revidera denna policy genom att uppdatera den.

Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna policy är du välkommen att kontakta oss via e-post:  letter@edenvik.se.

Contact information
If you have any queries or concerns about the policies set out above, please do not hesitate to contact Edenvik by mail: letter@edenvik.se.