Det är mycket prat om förtjänade kanaler just nu. Hur man bäst utnyttjar dem, hur man når dem och var gränsen går för en köpt, ägd eller förtjänad kanal.

Begreppen flyter lätt ihop eftersom de diskuteras ur olika synvinklar. Exempel: Om jag anlitar en byrå för att marknadsföra min produkt och den sedan omnämns i olika medier, är det en förtjänad kanal eller ej? Jag har betalat för byråns tjänster.

För den här artikeln är det inte särskilt intressant vad som avgör om en kanal är ägd, köpt eller förtjänad. Det viktiga är att ditt varumärke och/eller din produkt omnämns, diskuteras och syns. Den springande punkten är: Hur lyckas man med det? Hur får man sitt varumärke att bli tillräckligt intressant att folk vill diskutera det i olika forum?

Vad vi kan konstatera är att chanserna ökar med en tydlig strategi kring sitt varumärke och sin kommunikation. Lägger man ned arbete på att verkligen hitta fram till ett starkt koncept för sitt varumärke och kommunikation lönar det sig. Vad innebär då ett starkt koncept? Det är ett koncept som speglar vad ditt varumärke står för, hur ni arbetar och era värderingar. Hittar ni fram till ert starka koncept har ni möjlighet att utforma en konsekvent kommunikationsstrategi som i sin tur stärker ert varumärke och därmed ökar chanserna till positiv exponering och ökade affärer. Det är egentligen inga nyheter: Att handla konsekvent kräver självkännedom och att lära känna sig själv kräver både arbete och eftertanke.

Sist, men inte minst, gäller det att hitta den där oväntade kopplingen. Den som alla kan relatera till fast de inte är experter på just det som ditt företag säljer. Då har man skapat kommunikation som folk faktiskt kommer att reagera på. Och kanske till och med komma ihåg…