Vi implementerar koncept som förändrar och utvecklar företag.

/Strategy /Communication /Culture

Vi implementerar koncept som förändrar och utvecklar företag.

/Strategy /Communication /Culture

/Strategy

Ett starkt koncept gör organisationer effektivare.

Genom att utgå från företagets strategi och affärsplan ser vi vilka områden som, med hjälp av en starkare kommunikation, kan förändras och utvecklas snabbare. Med ett starkt koncept i centrum, en röd tråd för kommunikationen, kan man arbeta effektivare och det blir tydligt vad som går i linje med strategin.

/Communication

Ett starkt koncept kan kommuniceras om och om igen.

Genom att vrida och vända på det över tid, men ändå behålla kärnan, får man en långsiktig effekt och en immateriell tillgång som konkurrenterna inte kan kopiera.

/Culture

Koncept som utvecklar kulturen internt och externt.

Fler och fler företag strävar efter att arbeta med ett värderingsstyrt synsätt, där mission, vision och värderingar står i centrum för hur man driver företaget. Att få organisationen med sig är nödvändigt för att lyckas. Om man menar allvar med att låta mission, vision och värderingar styra så är det en process som tar tid. En omställning som måste landa hos medarbetarna, där man gör den till sin. Vad betyder den för mig? För min avdelning? Och för företaget?

Jobba med oss

Vi är specialister på varumärkesbyggande koncept. Sammantaget har vi flera decenniers erfarenhet av att arbeta i och tillsammans med stora och komplexa organisationer, såväl börsnoterade internationella företag som kommuner och myndigheter. Intresserad av hur det kan gå till? Kontakta oss!

Uppdragsgivare

Urval av uppdragsgivare vi har jobbat med.
American Express, ATA, Colly Components, Etac, Erteco, Kamasa Tools, Kairos Future, Mousetrapper, Scanreco, STANLEY Security, Storesupport, Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation, Teknikföretagen, Texstar, WSP.

Västmannagatan 15
111 24, Stockholm
08-545 839 70
letter@edenvik.se

 

Uppdrag

Björn Melin
bjorn.melin@edenvik.se

 

Press

Daniel Edenvik
daniel.edenvik@edenvik.se